Steineruka 2018

22. – 30. september 2018

Hvordan vi utvikler og forholder oss til teknologi er kanskje det viktigste av alle aktuelle spørsmål – og derfor også tema for Steineruka 2018!

Følg oss på Facebook og Twitter • Emnetag: #steineruka

Hovedgjest: Nicanor Perlas

Nicanor Perlas har klare og kunnskapsrike synspunkter på teknologi og utvikling, og er Steinerukas hovedgjest og inspirator 2018. Sist han var i Norge var i 2008. I 2003 mottok han Right Livelihood Award for sitt omfattende engasjement,  på norsk ofte kjent som den alternative fredsprisen.

Les intervjuet med Nicanor Perlas på elementa.no


Hva skjer i Steineruka?

Steinerukas åpningsfest

Biodynamisk marked i Homansbyen – møt bonden. Salg av brukte og nye bøker m.m. informasjon, bevertning, performance og innlegg

 

Det skjulte

En performance basert på tekstfragmenter av Rudolf Steiner og fotografier av antroposofisk arkitektur.

Kveldsprogram for Steinerukas åpningsfest

Kunstnerisk opptakt «Syngende natt» ved Camphill Culture Project. Innlegg til steinerukas tema ved Nicanor Perlas og Niels Henrik Nielsen. Ellers bidrar performancekunstner Dawn Nilo. Kaféen er åpen fra kl. 17.00.

 

Kartoteket og fargene

Utstillingsåpning og foredrag av Hilmar Fredriksen. Kartoteket. Bilder som på forskjellig måte behandler temaet farge. Kartoteket består av ca. 500 bilder malt på papplater, 30 x 40 cm.

 

Framtidens forutsetninger

En økonomi for miljø og mennesker. Hva gjør den økonomiske utviklingen med oss mennesker og naturen rundt oss? Hvilken retning vil den ta med framveksten av kunstig intelligens? Hva kreves for en ny retning? Seminar med Nicanor Perlas, filippinsk forfatter og aktivist som mottok...

Symposium: Hvordan vet du at du er et menneske?

Den menneskelige bevissthet og kunstig intellegens. Steineruka-symposiet er viet spørsmål om kunstig intelligens, informasjonsteknologi og den teknologiske utviklingen. Dette er en tematikk som på kort tid vil endre det meste. Det gjelder å forandre våre kropper, vår bevissthet...

Kosmos og kuhorn – hvorfor det?

Kom på foredrag om biodynamisk jordbruk! Du har sikkert hørt om biodynamisk, Demeter, kuhorn og kosmos, men hva er alt dette?

En tredje vei og tregrening

Arne Øgaard innleder til debatt fra sin bok «En tredje vei». Hvordan kommer vi forbi blokktenkning i politikken? Hvilke tiltak kan bidra til å skape en syntese mellom privat og offentlig sektor, er det en tredje vei mellom det individuelle og det offentlige. Hvordan kan...

Søstrene Måneskinn

Poesiprogram: Simone Weil, Edith Sødergran, Nelly Sachs og Karin Boye. Foredrag og språkforming ved Dag Blakkisrud.

Seminar: Hva er så et menneske?

Kristus som forløser av mennesket. Evangeliene som mysterieskrifter. Kristuserfaring og hjemløshet. Reinkarnasjon og kristendom. Evangelienes årtidssyklus. Er kristendommen noe som finns eller må den skapes?

Ystekurs, ysting av fast ost

Kurset gir en innføring i de grunnleggende prosesser som fører fram til en fast hvitost laget av fersk kumelk. Vi følger den den varme melken, rett fra kua, inn i det nybygde ysteriet, hvor melken forvandles til ost og myse.

Opplev Labyrinten – En lysfest!

En felleshappening i anledning Mikkelsmess. Med perkusjonist Maria Bovin Labbé og stedsspesifikke lysinstallasjoner av billedkunstner Marius Wahl Gran. Kort introduksjon ved Lilleberta Sandved. Produsent/Kurator: Tinken Laurantzon. Med støtte fra Oslo kommune

Mikaelskonsert i Hønefoss kirke

Mikaelsfeiring – en spire til kulturfornyelse? Stort Bach-program med liturgiske satser for kor og orkester: Kantater til Mikaelsfest nr. 19: «Erhub sich ein Streit im Himmel» og nr. 50: «Nun ist das Heil und die Kraft».

Steineruka

Steineruka er en festivaluke for kunst, pedagogikk, vitenskap og landbruk som foregår i slutten av september. Steineruka ønsker å bidra til samtaler og debatt i det offentlige rom rundt aktuelle tema.

Virksomheter som har latt seg inspirere av Rudolf Steiner, har de siste hundre årene hatt en liten men solid feste i det norske samfunnet. Det dreier seg om et bredt spekter av virksomheter, som alle har det til felles at de setter mennesket i sentrum, de er  samfunnsnyttige, bærekraftige og søker gjennom sine progressive løsninger på ulike problemer å virke aktivt inn i samfunnet.

I Norge kjenner folk først og fremst til steinerskoler og steinerbarnehager, i tillegg finnes en egen Steinerhøyskole, etisk bankvirksomhet, biodynamiske gårder, sosialterapeutiske virksomheter, helsepedagosiske skoler med flere.

Utviklingen av kunstig intelligens (KI/AI) går lynraskt

Valgene vi tar nå bestemmer hvordan fremtiden skal se ut. Er dette vår tids viktigste samtale? Dette tema vier nå Perlas all sin tid til. Under Steineruka ønsker vi å tematisere dette på en rekke måter under tittelen Hvordan vet du at du er et menneske? Det blir foredrag og symposium, seminarer marked og kultur. Vi ønsker å nå bredt ut og komme i tale med en rekke forskjellige miljøer, arbeidsfeltfelt og fagdisipliner. Dette er målet, dette er vår ambisjon og vårt ønske!

Tregreningens vilkår og muligheter i det moderne globaliserte samfunnet

I boken Shaping Globalization: Civil Society, Cultural Power and Threefolding (2003), som er oversatt til en rekke språk, redegjør Nicanor Perlas for sitt syn på tregreningens vilkår og muligheter i det moderne globaliserte samfunnet.

Han peker på hvordan verdensbegivenheter i økende grad griper inn i den enkeltes liv, og former ens tilværelse og tenkning; noe han kaller kampen om hjerter og sinn. Han er opptatt av hvordan menneskets identitet påvirkes av den raske utviklingen innen felt som genteknologi, nanoteknologi og kunstig intelligens, hvor et mål synes å være å skape en slags effektive og kontrollerbare halvmennesker, eller halvmaskinelle «silikonvesener».

Perlas mener at mennesket befinner seg midt i en identitetskrise og har vanskelig for å skille mellom markedsorienterte verdier og genuint menneskelige verdier. Samtidig har han stor tiltro til enkeltmenneskets potensial som aktiv deltager i samfunnsutviklingen og menneskets mulighet til å gripe styrende inn i globaliseringens krefter.

Som motkraft trenger mennesket en dypere etisk og spirituell respondering og et grunnleggende bevissthetsarbeid.

Kontakt

For mer informasjon eller om du/dere er interessert i å være med i programmet, ha infostand eller salgsbod på åpningsdagen, eller har andre innspill, kontakt:

Tinken Laurantzon (koordinator)
t.laurantzon@remove-this.gmail.remove-this.com  •  951 53 844

Artikler om Steinerukas tema

Mennesket i pedagogikken

«Og dette var hemmeligheten ved hans kolossale nærvær i timene, ved den merkelige intensiteten i den måten han var tilstede på: han hadde hele sitt liv med seg i alt han sa og gjorde.» – Jens Bjørneboe

Hilmar Fredriksen: Om Kartoteket

Da jeg studerte ved Kunstakademiet i Düsseldorf, begynte jeg å gå ut og sette meg alene på en av kaféene og tegne i en liten skissebok.

Å følge bevissthetens vandringer

Kommunikasjonsstykke er tittelen på Hilmar Fredriksens kunstobjekt på forsiden av tidsskriftet Mennesket.Verket er del av en performance: En mann skyver en vogn på hjul foran seg. Han bærer speilglassbriller som bare reflekterer omgivelsene, og vognen ligner en stol eller en...