Steineruka 2018

Framtidens forutsetninger

En økonomi for miljø og mennesker. Hva gjør den økonomiske utviklingen med oss mennesker og naturen rundt oss? Hvilken retning vil den ta med framveksten av kunstig intelligens? Hva kreves for en ny retning? Seminar med Nicanor Perlas, filippinsk forfatter og aktivist som mottok Right Livelihood Award i 2003. Seminaret holdes på engelsk.

Nicanor Perlas

Nicanor Perlas

Nicanor Perlas kommer til Norge til Steineruka i september, og vi har invitert ham til å være hovedbidragsyter på seminaret ‘Framtidens forutsetninger – en økonomi for miljø og mennesker’på Litteraturhuset søndag 23. september. 

Gratis adgang.

Dagens økonomiske system tilgodeser de som klarer å berike seg på klodens bekostning, og skaper stadig større forskjeller mellom fattige og rike. Dette fører ikke bare til ødeleggelse av livsgrunnlaget, men skaker også samfunnets grunnvoller og kan føre til sosial uro og mer vold. Økonomisk logikk tar over stadig flere samfunnsområder og endrer langsomt folks tenkning. Maksimering av egennytte går på bekostning av medmenneskelighet. Finansmarkedene blir stadig mer selvstendige og fravrister seg statlig kontroll. Digitalisering bidrar ytterligere til denne utviklingen. Vårt nåværende banksystem kan snart være historie, når pengetransaksjoner kan gjøres på Facebook eller via andre digitale tjenester. Når markedskreftene har fått en så uforholdsmessig vekt i samfunnsutviklingen, kan det betegnes som et uttrykk for en forvitring av demokratiet: Det er ikke noe folk flest ønsker, men noe de er ute av stand til å forsvare seg mot. Deres tanker er blitt fanget av den samme logikken.

Hvilke endringer må til for å demme opp mot denne utviklingen og skape en livskraftig framtid? Dette er spørsmålet vi vil belyse i seminaret Framtidens forutsetninger – en økonomi for miljø og mennesker. Vi vil særlig sette fokus på framveksten av kunstig intelligens og hvordan dette virker inn på den økonomiske utviklingen som rammebetingelser for menneskelig utvikling og en levedyktig klode. Hva er framtidens forutsetninger i et slikt perspektiv? Kan Rudolf Steiners analyse av samfunnets sosiale tregrening være til hjelp? Hvilke andre tilnærminger kan vise vei? Med seminaret inviterer vi til dialog om et av samfunnets viktigste og mest avgjørende spørsmål. 

Les mer om Nicanor Perlas på Wikipedia og kronikken Hvem kan styre en globalisert verden? av Regine Andersen i Aftenposten 15.12.2004.

Les Christian Egges intervju med Nicanor Perlas fra 2003: Det globale sivilsamfunn – en tredje kraft. Om globalisering, verdensbilde og menneskesyn

Se også video der Nicanor Perlas snakker om bærekraftig utvikling, sivilsamfunnet, teknisk singulairitet, og spørsmålet om hva det betyr å være menneskelig, 4.11.2014.

 

 

Kontaktinformasjon:

Arne Øgaard, Dialogos medie- og ressurssenter.Telefon: 405 48 965E-post: aroegaa@steinerskolen.no

 

Ansvarlig arrangør: Dialogos medie- og ressurssenter, i samarbeid med Rethinking EconomicsCultura Bank og Framtiden i våre hender

Kommende arrangementer

Mikaelskonsert i Hønefoss kirke

Mikaelsfeiring – en spire til kulturfornyelse? Stort Bach-program med liturgiske satser for kor og orkester: Kantater til Mikaelsfest nr. 19: «Erhub sich ein Streit im Himmel» og nr. 50: «Nun ist das Heil und die Kraft».

Les mer

Opplev Labyrinten – En lysfest!

En felleshappening i anledning Mikkelsmess. Med perkusjonist Maria Bovin Labbé og stedsspesifikke lysinstallasjoner av billedkunstner Marius Wahl Gran. Kort introduksjon ved Lilleberta Sandved. Produsent/Kurator: Tinken Laurantzon. Med støtte fra Oslo kommune

Les mer

Ystekurs, ysting av fast ost

Kurset gir en innføring i de grunnleggende prosesser som fører fram til en fast hvitost laget av fersk kumelk. Vi følger den den varme melken, rett fra kua, inn i det nybygde ysteriet, hvor melken forvandles til ost og myse.

Les mer