Steineruka 2020

19.–29. september 2020

«Mot til å tenke nytt»

Følg oss på   Facebook   •   Twitter   •   Instagram  
 Emneknagg:  
#steineruka


Hva skjer i Steineruka?

Bli med på økojakt i Oslo

En feiring av økologisk og biodynamisk mat og landbruk. Smak deg gjennom Oslos gater og bli kjent med lokale økologiske butikker, kafeer og restauranter.

Åpning av Steineruka 2020

Kunstnerisk opptakt med eurytmi og språkforming med blant annet Angela Nicolaisen, Julia Smit m.fl. Presentasjon av Steinerukas program.

Levende jord – levende mangfold

Biologisk-dynamisk landbruk er i fremgang verden over. Stadig flere bønder og forbrukere blir klar over sammenhengen mellom levende jord og helsetilstanden hos dyr og mennesker.

Et virus på avveie

Covid-19 har satt verden på hodet. Siden mars 2020 har media og myndigheter rapportert om antall smittede, «corona»-døde, karanteneregler, nedstengning, reiseforbud og en katastrofal situasjon for næringslivet. Alt dette på grunn av ett virus!

Hverdagens forvandling

Rudolf Steiner som inspirator for kunst og arkitektur. Bygninger og miljøer skaper noe av forutsetningene for hvem vi blir. Men hvordan skapes bygningene? Innledning ved arkitekt Espen Tharaldsen, som vil snakke om det organiske, det levende. Espen Tharaldsen har tegnet en rekke...

Om kunst og undervisning i Steinerskolen

Elevens egen skapende virksomhet blir vektlagt i alle fag, og det å undervise blir gjerne omtalt som en kunstart. Hanne Weisser har i år utgitt boken «Kunst og undervisning i Steinerskolen». Hun vil samtale med Magne Skrede, mangeårig musikklærer på Rudolf Steinerskolen i Bergen.

Bondens Marked

I Birkelunden i Oslo med blant annet biodynamiske produkter fra Ommang Søndre og Bergsmyrene.

Utflukt til Bergsmyrene biodynamiske gård på Hurum

Åpen gård Bergsmyrene, Kana i Hurum. Gården har vært drevet biodynamisk siden 1981 av Finn Dale Iversen og Evelyn Romer. Nå står neste generasjon klar til å overta. Omvisning og servering av gårdens egne biodynamiske råvarer.

Steineruka

Målet med Steineruka er å skape interesse, nysgjerrighet og menneskemøter. Hvem var Rudolf Steiner? Og hva er antroposofi? 

I Steineruka forsøker vi å sette lys på hvordan Rudolf Steiners ideer er en del av samtidskulturen. Og en del av framtida! Det blir temakvelder på Litteraturhuset i Oslo, som vil handle om biodynamisk landbruk og mat, arkitektur og mennesket, reinkarnasjon og karma, bærekraftig økonomi og mye annet. 

Kontakt

For mer informasjon eller om du/dere er interessert i å være med i programmet, ha infostand eller salgsbod på åpningsdagen, eller har andre innspill, kontakt:

Dag Blakkisrud (koordinator)
dag@remove-this.toyentekstverksted.remove-this.no

Avlyste arrangementer

Hva tror naturvitenskapen, og hva vet religionen?
Utsatt til 2021. Opprinnelig planlagt i Litteraturhuset, Oslo, 24. september 2020.

Kunst og undervisning i steinerskolen
Opprinnelig planlagt i Litteraturhuset, Oslo, 25. september 2020.

Sosial kunst – der kunst uttrykker liv
Opprinnelig planlagt i Litteraturhuset, Oslo, 26. setptember 2020.