Steineruka 2020

Et virus på avveie

Covid-19 har satt verden på hodet. Siden mars 2020 har media og myndigheter rapportert om antall smittede, «corona»-døde, karanteneregler, nedstengning, reiseforbud og en katastrofal situasjon for næringslivet. Alt dette på grunn av ett virus!

Takmaleri av solen

Solens Corona. Hugo Lous Mohr, taket i Domkirken i Oslo Foto: Lars Christian Lindstad.

Dialogos inviterer til samtalekveld på Litteraturhuset om korona-fenomenet.

Ut fra et medisinskfaglig perspektiv vil vi ta opp spørsmål som: Er covid-19 bare en vanlig influensa slik enkelte påpeker? Hvordan kunne to så like land som Sverige og Norge takle virusangrepet så ulikt? Var nedstengningen i Norge nødvendig? Er vi som samfunn panisk redde for døden? Hva gjør angsten for smitte med oss som mennesker? Hva gjør vi neste gang et virus kommer på avveie?

Innledning ved Anette Bender

Spesialist i allmennmedisin og antroposofisk lege.

Innledning ved Christian Anton Smedshaug

Han stiller spørsmål ved myndighetenes fortsatt strenge pålegg om smitteverntiltak. Står demokratiet i fare? Christian Anton Smedshaug har vært leder i Agrianalyse siden 2011 og arbeider bredt med spørsmål til økonomi og utvikling knyttet til verdikjeden for norsk jordbruk. Han har doktorgrad i økologi og har skrevet en rekke bøker og artikler, blant annet om temaer som politisk økonomi og samfunn.

Samtale ved bordene og plenumssamtale.

Medvirkende

  • Introduksjon og ordstyrer: Erle Skaar, styreleder Dialogos
  • Anette Bender, spesialist i allmennmedisin
  • Christian Anton Smedshaug, leder Agrianalyse


Kontakt: Dialogos medie- og ressurssenter

Kommende arrangementer

Utflukt til Bergsmyrene biodynamiske gård på Hurum

Åpen gård Bergsmyrene, Kana i Hurum. Gården har vært drevet biodynamisk siden 1981 av Finn Dale Iversen og Evelyn Romer. Nå står neste generasjon klar til å overta. Omvisning og servering av gårdens egne biodynamiske råvarer.

Les mer

Bondens Marked

I Birkelunden i Oslo med blant annet biodynamiske produkter fra Ommang Søndre og Bergsmyrene.

Les mer

Preparatdagene 2020 med Eric Brinkhof

Hvordan lage de biodynamiske preparatene på riktig måte, både i teori og praksis.

Les mer