Steineruka 2020

Hverdagens forvandling

Rudolf Steiner som inspirator for kunst og arkitektur. Bygninger og miljøer skaper noe av forutsetningene for hvem vi blir. Men hvordan skapes bygningene? Innledning ved arkitekt Espen Tharaldsen, som vil snakke om det organiske, det levende. Espen Tharaldsen har tegnet en rekke steinerskoler, også i Kina, og skrevet «Hverdagens forvandling – Om Rudolf Steiners estetikk».

Steinerskolen i Stavanger. Arkitekt Espen Tharaldsen. Foto: Steinerskoleforbundet.

 

 

Inngang: Gratis

 

Arkitekt Espen Tharaldsen, Arbeidsgruppen Hus i Bergen, er sterke engasjert i hvordan den estetiske arven etter Rudolf Steiner kan utvikles og formidles. Som arkitekt, foredragsholder og forfatter, arbeider han tett på Goetheanum i Sveits og internasjonale kunstinstitusjoner, for å løfte og synliggjøre Steiners ideer. De senere årene har Espen Tharaldsen tegnet Steiner-skolen i Huangjiang Town, Dongguan, Kina.

I 2010 kom Espen Tharaldsens bok Hverdagens forvandling. Om Rudolf Steiners estetikk som den første presentasjon av Rudolf Steiners estetikk- og arkitekturimpuls på norsk. Omtrent på samme tid ble Rudolf Steiners kunstimpuls for første gang presentert gjennom en bred dokumentasjon på kunstmuseene i Wolfsburg og Stuttgart i 2010 og 2011. Her fikk allmenheten se bredden i Steiners impuls og de mange som var inspirert av denne. Navn som her kan nevnes er Vassily Kandinsky, Piet Mondrian, Theo van Doesburg, Bauhausgruppen, Anish Kapoor, alle kjente fra kunst-, design- og arkitekturhistorien.

På Litteraturhuset vil Espen Tharaldsens snakke om det organiske, det levende. Hvordan bygninger og miljøer skaper noe av forutsetningene for hvem vi blir. Det arkitektoniske kunstverket starter alltid i virksomheten og utfolder seg derfra med alle kunstneriske elementer, bevegelse, retning, farge, fortelling. Så må alt tilpasses en bestemt situasjon. Kunsten består i å la disse to – det man har på hjertet og det som allerede er der – møtes. Inspirert av antroposofi er det overraskende hvor omfattende slike møter kan være, og hvilke retninger de kan ta.  Hvordan Espen ser dette vil han illustrere gjennom presentasjon av noen egne prosjekter.

Deretter samtale.

Medvirkende:

  • Espen Tharaldsen, Arbeidsgruppen Hus A/S 
  • Turid Ulven, Antroposofisk selskap i Norge introduksjon og ordstyrer.

Arrangør:

 

Antroposofisk selskap i Norge

 

Arrangementet vil følge gjeldende smittevernregler og Covid-19 forskriften for arrangementer

 

 

Kommende arrangementer

Utflukt til Bergsmyrene biodynamiske gård på Hurum

Åpen gård Bergsmyrene, Kana i Hurum. Gården har vært drevet biodynamisk siden 1981 av Finn Dale Iversen og Evelyn Romer. Nå står neste generasjon klar til å overta. Omvisning og servering av gårdens egne biodynamiske råvarer.

Les mer

Bondens Marked

I Birkelunden i Oslo med blant annet biodynamiske produkter fra Ommang Søndre og Bergsmyrene.

Les mer

Preparatdagene 2020 med Eric Brinkhof

Hvordan lage de biodynamiske preparatene på riktig måte, både i teori og praksis.

Les mer