Steineruka 2020

Om kunst og undervisning i Steinerskolen

Elevens egen skapende virksomhet blir vektlagt i alle fag, og det å undervise blir gjerne omtalt som en kunstart. Hanne Weisser har i år utgitt boken «Kunst og undervisning i Steinerskolen». Hun vil samtale med Magne Skrede, mangeårig musikklærer på Rudolf Steinerskolen i Bergen.

Et barns akvarellmaleri

Et utsnitt av forsiden til boken «Kunst og undervisning i Steinerskolen».

Samtale mellom Hanne Weisser, steinerskolepedagog og forfatter av boken Kunst og under-visning i Steinerskolen, og Magne Skrede, mangeårig musikklærer Rudolf Steinerskolen i Bergen.

Barn og unge trenger indre ressurser og trygghet på egne ferdigheter. De trenger opp-muntring, de trenger å bli stilt krav til, og de trenger å mestre. Hvordan kan kunst være innfallsporten til en pedagogikk som støtter slike behov?

I over hundre år har steinerskolen vært et pedagogisk alternativ til offentlig skole. I dag finnes det mer enn 1100 steinerskoler fordelt på alle kontinenter. Den første steinerskolen i Norge ble grunnlagt i Oslo 1926 og deretter i Bergen i 1929. Fra 1970-tallet og fremover ble det etablert steinerskoler i alle landsdeler og i de fleste store byene. Det finnes i dag 32 steinerskoler i Norge med over 5000 elever og rundt 800 lærere. Se oversikt her. www.steinerskole.no/vare-skoler/

Men hva er egentlig en steinerskole?

  • Hvilket menneskesyn arbeides det ut fra?
  • Hvorfor har de kunstneriske fagene så stor plass?
  • Hva er bakgrunnen for at undervisningen omtales som kunst – undervisningskunst?


I boken Kunst og undervisning i Steinerskolen fører Hanne Weisser oss inn i steinerskolens pedagogikk og metodikk. Hun viser gjennom skolens historie, gjennom skolens undervisning, gjennom de kunstneriske fagene – tegning og maling, fortelling, sang og musikk – hvordan pedagogikk kan være en kunstnerisk virksomhet – at selve undervisningen har en kunstnerisk form. Boken er utgitt på Cappelen Damm Akademisk 2020.

«Træd varsomt, thi her bliver mennesker til!» skriver Inge Eidsvåg i forordet til boken. Det er barnet – det blivende mennesket – som er avgjørende. Elevene har ikke lærebøker, men lager sine egne ut fra undervisningen. Av læreren kreves det ærbødighet, innlevelse og evne til pedagogisk omsetting av egen erkjennelse. Hjelpen læreren har til rådighet, er de impulser Rudolf Steiner har formidlet av menneskekunnskap i bøker og foredrag.

Les forordet og innledningen i «Kunst og undervisning i Steinerskolen» av Hanne Weisser.

Medvirkende

  • Hanne Weisser, forfatter og steinerpedagog
  • Magne Skrede, musikkpedagog, korleder, steinerskolelærer
  • Moderator: Henrikke Mørck, steinerpedagog


Arrangementet vil følge gjeldende smittevernregler og Covid-19-forskriften for arrangementer.

Sted

Litteraturhuset i Oslo: Kjelleren

Inngang: Gratis

Arrangør

Steineruka

Kommende arrangementer

Utflukt til Bergsmyrene biodynamiske gård på Hurum

Åpen gård Bergsmyrene, Kana i Hurum. Gården har vært drevet biodynamisk siden 1981 av Finn Dale Iversen og Evelyn Romer. Nå står neste generasjon klar til å overta. Omvisning og servering av gårdens egne biodynamiske råvarer.

Les mer

Bondens Marked

I Birkelunden i Oslo med blant annet biodynamiske produkter fra Ommang Søndre og Bergsmyrene.

Les mer

Preparatdagene 2020 med Eric Brinkhof

Hvordan lage de biodynamiske preparatene på riktig måte, både i teori og praksis.

Les mer