Steineruka 2020

Seminar: Hva er så et menneske?

Kristus som forløser av mennesket. Evangeliene som mysterieskrifter. Kristuserfaring og hjemløshet. Reinkarnasjon og kristendom. Evangelienes årtidssyklus. Er kristendommen noe som finns eller må den skapes?

Foto: Kristensamfunnets arkiv / Kunstner: Marius Wahl Gran

Altertavlen i Kristensamfunnet i Oslo. Kunstner: Marius Wahl Gran.

Steiners skrifter om Kristus utgjør en av de bærende grunnbjelkene i Steiners forfatterskap og derfor også både i antroposofien og for Kristensamfunnet. Med et bilde kan man si at de tilsammen danner grunnmuren som hele hans verk hviler på.

Ikke desto mindre er dette aspektet av Steiners tenkning fundamentalt underkommunisert i dagens Steiner-formidling. Samtidig står vi her overfor tanker som er sentrale for forståelsen av hele vår sivilisasjon, og som gjør Steiner til kanskje den mest betydningsfulle tenkeren i Europas 20. århundre.

Steiners kristologi slår opp et stort historisk panorama fra de enkle folkereligionene, mysterietradisjonene, den tidlige greske filosofien og frem til Kristus’ budskap og videre til dagens åndelige situasjon.

Et vesentlig perspektiv i dette panoramaet er forståelsen av mennesket i et kristologisk perspektiv.

Seminaret inviterer til å reflektere over Steiners Kristus-erfaring der Kristus betraktes som forløser av menneskets åndelige natur. Prinsipielt grunnleggende emner som vil bli belyst, er evangelienes menneskebilde, reinkarnasjon og kristendom og menneskets historiske og åndelige hjemløshet uten Kristus-erfaringen formidlet gjennom tradisjonen fra Steiner.

Like fundamentalt er også spørsmålet om hvorledes forståelsen av mennesket i lys av Kristus er særlig aktuell i dag, og hvorledes denne gir stoff til besinnelse og ettertanke i et gjennommaterialistisk og sekulært samfunn.

Program

Lørdag 29. september:

11.00 Registrering og velkommen
11.30Evangeliene som mysterieskrifter – hvordan forstå evangeliene. Foredrag ved Hans Kolstad
12.30Spørsmål
13.00Pause m/servering
14.00Mennesket mellom natur og ånd. Evangelienes årstidssyklus. Foredrag ved Kristine Høiland
15.00Kunstneriske innslag – ansvarlig Bergljot Sanden
15.30Pause
16.00Är kristendom något som finns eller måste den skapas? Foredrag ved Lars-Åke Karlsson
17.00Slutt

Søndag 30. september

De som ønsker kan delta i Menneskevielsens handling i kirken kl. 10.00.

11.30Reinkarnasjon og kristendom – ild og vann? Foredrag ved Cato Schiøtz
12.30Kunstneriske innslag – ansvarlig Bergljot Sanden
13.00Pause m/servering
13.45Hjemløshet og Kristuserfaring. Frode Barkved
14.45Spørsmål, samtale og oppsummering
15.15Slutt

Påmelding

Påmeldingsfrist 15. september.

Pris:
Kr 500,- for hele seminaret.
Kr 300,- pr dag.
(Studenter halv pris)

Påmelding til:
E-post: asn@remove-this.antroposofi.remove-this.no
SMS: 476 23 744
VIPPS: til 526381, merket Mikaelskirken

Kontaktinformasjon

Telefon: 47623744
E-post: elizabeth@remove-this.antroposofi.remove-this.no 

 

Arrangør: Antroposofisk Selskap i Norge og Kristensamfunnet i Oslo

Kommende arrangementer

Utflukt til Bergsmyrene biodynamiske gård på Hurum

Åpen gård Bergsmyrene, Kana i Hurum. Gården har vært drevet biodynamisk siden 1981 av Finn Dale Iversen og Evelyn Romer. Nå står neste generasjon klar til å overta. Omvisning og servering av gårdens egne biodynamiske råvarer.

Les mer

Bondens Marked

I Birkelunden i Oslo med blant annet biodynamiske produkter fra Ommang Søndre og Bergsmyrene.

Les mer

Preparatdagene 2020 med Eric Brinkhof

Hvordan lage de biodynamiske preparatene på riktig måte, både i teori og praksis.

Les mer